Elementler

Haritanın bütününün hangi element etkisinde olduğu belirleyicidir. Kişi Kova burcunda olup(hava), haritadaki diğer yerleşimlerden dolayı yoğun toprak etkisinde olabilir. Bu sebeple haritanın bütününe göre düşünmek gerekir. Çoğunlukla bizde eksik olan elementi içgüdüsel olarak tamamlama eğiliminde oluruz. Mesela hava elementi çok düşük bir kişi farkında olmadan hep entelektüel olma gayreti içindedir. Dört elementten ateş ve hava aktif, kendini daha ifade eden, toprak ve su pasif, kendini baskı altında tutandır. Çin felsefesine göre de Yin (su, toprak), Yang (ateş, hava) olarak sınıflanır.

Elementlerin En Temel Özellikleri

🌾TOPRAK (Boğa, Başak, Oğlak) Dayanıklı, verimli, kararlı, temkinli, kolay vazgeçemeyen, tutucu. Haritada toprak elementinin eksikliği belli bir konuda istikrar sağlamada, köklenmede zorlanıldığını işaret eder.

🌪HAVA (İkizler, Terazi, Kova) Akılcı, öngörülü, sosyal, teorisyen, fanatizme yatkın, görüşlerinin önemsenmemesini kabul edemeyen. Haritada hava elementinin eksikliği rasyonel düşünmede ve iletişim kurmada zorlanıldığını işaret eder.

💧SU (Yengeç, Akrep, Balık) Derin tutkulu, empatik, soyut düşünceye yatkın, duygusal, bağımlılığa yatkın. Haritada su elementinin eksikliği duygularla temas kurmada ve empati kurmada zorlanıldığını işaret eder.

Nitelikler

↗️ ÖNCÜ BURÇLAR Mevsimleri başlatan bu burçlar liderliği de temsil ederler. Girişimci ve kendilerini motive eden yapıları vardır. Zamanı hep hızlandırırlar.

↔️ SABİT BURÇLAR Sabit burçların görevi gerçekleştirmek, sürdürmek ve korumaktır. Sabırlı ve güvenilir yapıları vardır. Hayatımızın temel taşlarıdır.

🔀 DEĞİŞKEN BURÇLAR Her mevsimin sonuncu burçlarıdır ve bir sonraki mevsime hazırlık yaparlar. Kolay uyum sağlayabilen ve değişikliğe ihtiyacı olan yapıları vardır. Hayatımızın farklılıkları, renkleridir. Astrolojide elementlerin doğum haritasına verdiği derinlik ayrıca önemlidir. Doğum haritamızın ağırlıklı olarak etki altında olduğu element temelde bize bazı özellikler verir. Sadece burcumuzun elementi bu yorum için yeterli değildir.

🔥ATEŞ (Koç, Aslan, Yay) Hevesli, kendine inanan, kolay heyecanlanan, neşeli, başkalarına daha az duyarlı, disiplin eksikliği olan. Haritada ateş elementinin eksikliği bir işi başlatma enerjisinin ve motivasyonun düşük olduğunu işaret eder. Burçlar niteliklerine göre Öncü, Sabit ve Değişken olmak üzere üç grupta incelenir.