GEZEGENLER

https://astrolojihan.com/wp-content/uploads/2018/02/white_divider_top.png
https://astrolojihan.com/wp-content/uploads/2018/03/instagram_product_01.jpg

Güneş

Dünya, Güneş etrafında dönerken, Ay da Dünya’nın etrafında dönerek üçlü bir devinim yaratır. Bu üçlü devinim sonucunda, zaman diye nitelendirdiğimiz olgu ortaya çıkar. Astrolojide Ay ve Güneş’i ışıklar diye ifade ediyoruz. Güneş, göksel eril; Ay ise göksel dişidir. Merkez yıldızımız Güneş’ten gelen ışınları ortalama 9 dakika sonra görürüz. Dünya’ya 150 milyon km’lik bir uzaklıktadır. Enerjisi çok güçlü, enerji çevirimleri yaratan ana enerji kaynağıdır. Samanyolu galaksisinde 500 milyon civarında Güneş vardır. Gökyüzünde gördüğümüz ve sabit yıldız diye nitelendirdiğimiz oluşumların her biri bir yıldızdır. Antares, Sirius, Betelgeuse gibi. Bunlar bizim güneş sistemimizin dışındaki güneşlerdir. Bunların da doğum haritamızda temel etkileri mevcuttur. Güneş’in elementi altındır. Pazar gününü temsil eder. Yunan mitolojisindeki ilk Güneş Tanrısı Helios’tur. Güneş’in yapısında bulunan Helyum ismini bu tanrıdan almıştır. Güneş günde 1° ilerleyerek Zodyak’ın 12 burcundan 365 günde geçer. Retro hareketi yoktur. Özel döngüsü, Güneş tutulmalarıdır. Özel hareketi, 33 yıllık bir çevrinimdir. Güneş her gün aynı noktadan doğmaz. Güneş 33 yılda bir, aynı yerden doğar. 33 yılda bir, bir dönem biter, bir dönem başlar. Bir doğum haritasında Güneş, dünyadaki kimliğimizi gösterir. Karakter, ego, irade, ben, kişilik, baba ve eril figürler Güneş ile alakalıdır. Karakter ve kişiliğimizi Güneş’te görürüz. Doğum haritamızdaki yaşam kaynağımızdır. Medikal astrolojide de kalbi temsil eder. Doğum haritasının motorunu, ateşleme gücü, kalbi, egoyu, beni ve beni ifade ediş şeklini gösterir. Ana karakter özelliği, Güneş burcudur. Temsil ettiği dürtü olma, yaratma ve bir amacı gerçekleştirme dürtüsüdür. Temsil ettiği ihtiyaç ise görülme ve kendini ifade etme ihtiyacıdır. Olumlu ifadeleri, ruhun ışığını yayması; benlikten akan yaratıcılık, bireylik, cömertlik, saygınlık, onur, kendinden eminlik, bağımsızlık, liderlik, yapıcılık, kendine güven, organize etmek ve yönetmektir. Olumsuz ifadesi ise gurur, kibir, aşırı önemli özel olma arzusu. Ben-merkezcilik, egoistlik, işinin ehli olmama, yetersizlik, gösteriş, palavracılık, böbürlenmek, saldırganlık, baskınlık veya ürkekliktir. Vücutta kalp ve dolaşım sistemini temsil eder. Yönettiği burç Aslan ev ise 5. evdir.

Ay

Kimliğimizi Güneş gösteriyorsa, ruhumuzun otonom davranışlarını, duygularımızı, annemizle ilişkimizi, bilinçaltımızı göstermesi açısından Ay, haritada çok önemlidir. Bu sebeple Ay içgüdülerimiz, bilinçaltımız ve yakın korumamızdır. Ay dişil göksel semboldür. Doğum haritasında annemizi nasıl algıladığımız ve onunla olan ilişkimizi gösterir. Özellikle çocuklukta annemizi nasıl gördüğümüz, duygularımızı nasıl ifade ettiğimizdir. Duygularla beraber ortaya çıkan alt gerçek kişiliktir Ay. Ay duygusal dürtülerimizin nasıl ortaya çıktığını da temsil eder. Duygularımızın neyle beslendiğini gösterir. Bizi ne besler? Bir doğum haritasında Güneş burcundan sonra en önemli burç, Ay’dır. Ay, Ay’ın bulunduğu ev, burç, dürtüsel olarak bizi sürekli yönlendiren davranış kalıplarını gösterir. Dürtüsel olarak duygularımız bizi sürekli olarak bir yerlere götürür, götürdüğü yer, Ay’ın bulunduğu burç ve evdir. Ay, Dünya’nın çevresindeki dönüşünü 28 günde tamamlar. Aslında 29,5 gündür; ortalama 28 gün deriz. Hızlı bir ışıktır. Her burçta 2-2,5 gün kalır. Bir günde ortalama 13° yol alır. Vücutta mide, rahim, lenf sistemi, göğüslerler ve sıvı dolaşımını ifade eder. Yengeç burcunun yöneticisidir. Yengeç burcu, anne ile ilgilidir. Besleyici, koruyucu bir etki verir. Ay, dişilerin var olma sebebidir. Üreme döngüsü Ayla ilgilidir. Menstürel dönem 28 gündür. Bir kadının yumurtlama döngüsüne girmesi Ay’ın tetiklemesiyle olur. İlkel insanlar bunu çok iyi fark ettikleri için Ay’a dişi bir Tanrıça gözüyle bakmışlardır. Eski Yunan’da Bereket Tanrıçası Selene, Av ve Ay Tanrıçası Artemis; Eski Roma’da Luna, Diana; Hintlilerde Shivala gibi isimlere sahiptir. Doğum haritasında Jüpiter ile birlikte iki büyük koruyucu etkiden biridir. Ay, Kelos, yani anın da Tanrısıdır. Yakın zamanı ve şimdiki zamanı gösterir. Temsil ettiği dürtü, içsel desteği hissetme, ailevi ve duygusal güvence dürtüsüdür Temsil ettiği ihtiyaç ise duygusal sükunet ve ait olma ihtiyacı, kendisi hakkında iyi hissetme ihtiyacı, bütünlenmemiş, bastırılmış veya yanlış anlaşılmış duyguların bilinçte ifade edilme ihtiyacıdır. Olumlu ifadesi duyarlılık, gönül huzuru, uyum sağlayan; akıcı benlik duygusudur. Olumsuz İfadesi ise aşırı duyarlılık; güvensizlik, kusurlu, engelleyici benlik duygusudur. Pazartesi gününü temsil eder.

https://astrolojihan.com/wp-content/uploads/2018/03/instagram_product_08.jpg
https://astrolojihan.com/wp-content/uploads/2021/12/601467ed0f25442f5861ee5d.jpeg

Merkür

İletişimi, bilgiyi alma ve verme yöntemini, algılama şekli, zekanın nasıl ortaya koyulduğunu gösteren gezegendir. Herkesin olayları algılayış şekli başkadır. Merkür, hayatı nasıl algıladığımızdır. Yunan mitolojisinde tanrıların habercisi olarak adlandırılan Hermesle özdeşleştirilir. Merkür, Zodyak’ın çevresini 87 günde döner. Her burçta ortalama 7 gün kalır. Güneşten en fazla 30° uzaklıktadır. Merkür Güneş Sistemi’ndeki en küçük ve Güneş’e en yakın gezegendir. Temsil ettiği dürtü, konuşma veya hünerle algılarını ve zekasını ifade etme dürtüsüdür. Temsil ettiği ihtiyaç ise başkalarıyla bağlantı kurma ihtiyacı, öğrenme ihtiyacı, zihnin yeni olasılıklara açılması, zekanın ve mantığın aktif kullanımı ve öğrenme isteğimizin uyarılmasıdır. Vücutta solunum sisteminin üstünü, sinir sistemini, konuşma merkezini ve ellerle, kolları temsil eder. Günlerden çarşambadır.

Venüs

Sevgi lisanımız, sevgiyi gösterme şeklimiz, ikili ilişkilerimizde kendimizi ifade ediş halimizdir. Aynı zamanda değer algımızı, değerlerimizi ve maddiyatı da ifade eder. Küçük iyicil gezegendir. Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası olan Afroditle özdeşleştirilir. Zodyak’ın çevresini 224 günde döner. Her burçta ortalama 19 gün kalır. 1,5 senede bir Retro hareket yapar ve yaklaşık 40 gün retro harekette kalır. Dünyadan gözlendiğinde en parlak gezegendir. Ekseni etrafında ters döner. Temsil ettiği dürtü, sosyallik, sevgi, duygu gösterme ve zevk dürtüsüdür. Temsil ettiği ihtiyaç ise birisine yakın olma, rahatlık ve uyum hissetme ve duygularını aktarma ihtiyacıdır. Vücutta Hormon sistemini, toplar damarları, damarlar, böbrekleri, bel bölgesini, boğazı ve kadınlarda cinsel organları ifade eder. Günlerden cumadır.

https://astrolojihan.com/wp-content/uploads/2021/12/Venus.jpg
https://astrolojihan.com/wp-content/uploads/2021/12/Mars.jpg

Mars

Yaşam enerjimizi nasıl ortaya koyduğumuzu, rekabet duygumuzu, hırslarımızı, eril yanımızı, dürtüselliğimizi ifade eden gezegendir. Karşımıza çıkan güçlüklerle savaşmak ve dünyaya nüfuz etmek için gereksinim duyduğumuz enerjiyi ve dayanıklılığı simgeler. Küçük kötücül gezegendir. Kadında da erkekte de erkeksi yanı, cinsel dürtüyü, temelde de fiziksel arzuyu gösterir. Duyusal doyum tutkusunu, erkekte cinsel enerjinin nasıl aktığını, kadında nasıl bir cinsel enerji arzuladığını gösterir. Yunan mitolojisinde savaş tanrısı olan Aresle özdeşleştirilir. Zeus(Jüpiter) ve Hera(Juno) nın oğludur. Roma Devleti’nin kurucusu Romulus’un efsanevi babasıdır. Bu yüzden de Romalılar atalarının Mars olduğuna inanırlar. Asla yenilmeyen bir tanrı olarak tasvir ederler. Yunan mitolojisinde, Olimpos’taki tanrılar Mars’tan nefret ederlerdi. Çünkü bulunduğu her alana korku ve panik yaymaktaydı. Mars; huzur kaçıran, öfke dağıtan, ara bozan bir tanrıydı. Zodyak’ın çevresini 687 günde döner. Her burçta ortalama 2 ay kalır. 2,5 senede bir retro hareket yapar ve yaklaşık 90 gün retro harekette kalır. Yüzeyi demir oksitten oluşur. Karbondioksitten oluşan ince bir atmosferi vardır. Mevsim periyodu Dünya’nınkine çok benzer. Dünya’ya çok yakındır. Phobos ve Demios isimli iki uyduya sahiptir. Temsil ettiği dürtü, kendini ortaya koyma, saldırma, kararlı hareket etme dürtüsüdür. İradenin acilen, bilinçli bir şekilde cesaretle kullanılması; fiziksel, psikolojik ve ruhsal bir varlık olarak hayatta kalma çabası; atılganlık ve kendini ortaya koymanın doğru taktikle kullanılmasıdır. Temsil ettiği ihtiyaç ise arzularına ulaşma, fiziksel ve cinsel heyecan ihtiyacıdır. Vücutta kasları, safra kesesi, kanı, hipofiz bezini ve erkeklerde cinsel organları ifade eder. Günlerden salıdır.

Jüpiter

Jüpiter şans, bolluk, iyimserlik, adil olma, ahlaki değerler, fanatizm ve abartı gezegenidir. Bulunduğu yeri korur, büyütür. Sınırları sevmez. Büyük iyicil gezegendir. Yunan mitolojisinde tanrıların tanrısı Zeus özdeşleştirilir. Kronos ve Rhea’nın altı çocuğunun sonuncusudur. Babası Kronos’un(Satürn) egemenliğini devirip kendi hükümdarlığını ilan etmiştir. Kronos’un yer altına kapattığı devlerden, yıldırım, şimşek, gök gürültüsü gibi özellikleri almıştır. Zeus, aynı zamanda ölümlüler ve ölümsüzlerle yaşadığı aşk maceraları ile de ünlüdür. İstediği kadını elde etmek için kılıktan kılığa girer. Zodyak’ın çevresini 12 yılda döner. Her burçta ortalama 1 yıl kalır. 1,5 senede bir 3 ay kadar retro hareket eder. Jüpiter transitleri değişkenlik gösterebilir. Yüzyılda iki kere 8’er aylık retro hareket yapar. Güneş Sisteminin en büyük gezegenidir. Hidrojen ve helyumdan oluşan bir atmosferi, ince ve küçük halkaları vardır. Çekirdeği ve yeryüzü yoktur; müthiş bir enerji üretir. Kendine ait ışıması yoktur ama manyetizması vardır. 4’ü büyük toplam 79 tane uydusu vardır. Temsil ettiği dürtü, geleceğe doğru açılmak, genişlemek, gelecek için yeni potansiyelleri belirlemek ve onları yakalamaktır. Temsil ettiği ihtiyaç ise yaşama ve kendine inanç, güven ihtiyacı ve kendini geliştirme ihtiyacıdır. Vücutta karaciğer bölgesini, metabolizmanın hızını, pankreası, safra sıvılarını, batın bölgesi, yağ kistlerini ifade eder. Günlerden perşembedir.

https://astrolojihan.com/wp-content/uploads/2021/12/Jupiter.jpg
https://astrolojihan.com/wp-content/uploads/2021/12/Saturn.jpg

Satürn

Satürn bizim maddesel dünyada nasıl deneyimler kazanacağımıza, geliştirmemiz gereken alanı işaret eden bir gezegendir. Başöğretmen gibidir, sorumluluk aldırır ve öğretene kadar peşimizi bırakmaz. Otoriteyi, sistemleri, sorumlulukları, yönetimi ve kısıtları ifade eder. Büyük kötücül gezegendir. Yunan mitolojisinde zaman yöneticisi olan Kronosla özdeşleştirilir. Zodyak’ın çevresini 29 yılda dolaşır. Her burçta ortalama 2,5 yıl kalır. Yaklaşık 14 aylık ileri hareketten sonra, 4-6 ay arasında sürekli geri hareketlerde bulunur. Güneş Sisteminin Güneş’e yakınlık sırasına göre 6. gezegenidir. Büyüklük açısından Jüpiter’den sonra ikinci sırada gelir. Çıplak gözle izlenebilen 5 gezegenden biridir. 56 tane uydusu vardır, en büyüğü Titan’dır. Bu uydular kabile gibi hareket ederler. Temsil ettiği dürtü, kendi yapısını ve bütünlüğünü savunma, somut başarı yoluyla güvenlik dürtüsüdür. Temsil ettiği ihtiyaç ise sosyal onay ihtiyacı ve kendi kaynaklarına ve emeğine güvenme ihtiyacıdır. Vücutta iskeleti, kemik iliğini, kalsiyum dengesini, dişleri, eklemleri, cildi, yapısal ve bağlayıcı dokuları ve dalağı ifade eder. Günlerden cumartesidir.

Uranüs

Uranüs sıra dışılık, farklılık, ani olaylar, üst akıl, şok etkisi, teknoloji, devrim, isyan, marjinallik, beklenmedik durumlar, ani değişim, yüksek akıl, çılgınlık, deha, gelecek gezegenidir. Merkür’ün bir üst oktavı olarak çalışır. Satürn’de geleneksel olan, klasik olan, topluma ait olan, sınırlar varken Uranüs’te hep aykırılık, sınırlardan kurtulmak, özgürleşmek vardır. Yunan mitolojisinde Gaia’nın eşi ve Zeus’un büyükbabası Uranosla özdeşleştirilir Zodyağın çevresini yaklaşık 84 yılda döner. Her burçta ortalama 7 yıl kalır. Senede 5 ay kadar retro hareket eder. 1781 yılında Uranüs’ün William Herschel tarafından keşfedilmiştir. Dünya ve diğer gezegenler dikey olarak dönerler. Kuzey ve güney kutupları, dönüş eksenlerinin alt ve üst kısmına denk gelir. Uranüs ise yan yüzeyinin üzerinde döner. Yani dönüş ekseninin başlangıç ve bitiş noktaları, gezegenin ekvatoral kuşağı üzerindeki iki noktaya denk gelir. Dönüşü bile sıra dışıdır. Uranüs’ün 27 uydusu bilinmektedir. Jüpiter ve Satürn’den sonra en fazla uyduya sahip olan gezegendir Temsil ettiği dürtü, orijinallik, gelenekten bağımsızlık ve farklılaşma dürtüsüdür. Temsil ettiği ihtiyaç ise kısıtlamasız ifade, değişim ve heyecan ihtiyacıdır. Vücutta Sinir sistemini, tansiyonu, beyin hücrelerini, nöronları ve kalpteki ritmi temsil eder.

https://astrolojihan.com/wp-content/uploads/2021/12/Uranus.jpg
https://astrolojihan.com/wp-content/uploads/2021/12/Neptun.jpg

Neptün

Neptün hayalperest, olayları çözümleyen, şifalandıran, bulanık, hayalci, bazen uyuşturma etkisi taşıyan, bağımlılık, spritüel konularla ilgili, bulunduğu konuyu sislendiren, dağıtan özelliğe sahip, belirsizliklerin ta kendisi olan, hayallerimiz, aldandığımız, bazen ilham aldığımız noktalar, bazen de kayıplardır. Venüs’ün üst oktavıdır. Yunan mitolojisinde denizler, depremler ve atlar tanrısı Poseidon ile özdeşleştirilir. En önemli silahı Trident denen üç dişli bir yabadır ve bu yabayı yere vurduğunda denizleri allak bullak eder, karaları sarsar, depremler yollardı. Topraktan ve kayalardan su fışkırttığı için, bol su kaynaklarının tanrısı olarak da adlandırılır. Zodyağın çevresini 165 yılda dolaşır. Her burçta ortalama 14 yıl kalır. Senede 5,5 ay kadar retro hareket eder. 1846’da Johan Gorrfried Galle tarafından keşfedilmiştir. Atmosferinin üst katmanlarında bulunan metan, gezegene mavi görüntüsünü vermektedir. Neptün’ün atmosferi hareketli ve göze çarpan hava olayları ile dikkat çekmektedir. Neptün’ün bilinen 14 uydusu vardır. Temsil ettiği dürtü, kendi sınırlarından ve maddi dünyanın sınırlarından kaçma dürtüsüdür. Temsil ettiği ihtiyaç ise yaşamla birliği deneyimleme, bütünle tamamen kaynaşma ihtiyacıdır. Vücutta epifız bezini, alerjileri, ödemi, zehirlenmeleri, boğulmayı, septik şoku, viral hastalıkları, mantarları ifade eder.

Pluton

Pluton işe yaramayanı yok ederek yenisinin oluşumuna yer açmayı, yıkımla yenilemeyi, yeniden yapılanma için tereddüt etmeden sonlandırmayı, baskılanmış arzu ve öfkeleri, saplantıları, güç ve güçsüzlük konularını anlatan gezegendir. Mars’ın bir üst oktavı olarak çalışır. Görünmeyen, varlıklı, zengin, yeraltındaki zenginlikleri ve yeraltındaki gizli güçleri de temsil eder. Yunan mitolojisinde yer altı tanrısı Hades ile özdeşleştirilir. Zodyağın çevresini 248 yılda dolaşır. Her burçta 14- 24 yıl arasında kalır. Olağandışı yörüngesi nedeniyle, bir burçta kalma süresi oldukça değişkendir. Senede 6 ay kadar retro hareket eder. 1930’da Percival Lowel tarafından keşfedilmiştir. Pluton’un keşfiyle Güneş sisteminin üç kat büyük olduğu ortaya çıkmıştır. Plüton, Kuiper kuşağında bulunan bir cüce gezegendir. Kütle ve hacim olarak Ay’ın yaklaşık olarak beşte biri kadardır. Plüton, eksenindeki eksantrik (dış merkezli) eğim sayesinde yörüngesinin yaklaşık olarak 1/6’lik bir kısmında Güneş’e Neptün’den daha yakındır. Plüton’un 5 uydusu vardır ve en büyük uydusu Charon, Plüton’un yarısı büyüklüğündedir. Pluton’un keşfedildiği yıla dünyayı etkileyen büyük bir ekonomik kriz, Hitler’in toplumu dönüştürme çabaları, Stalin’in diktatörlüğünü ilan etmesi ve Freud’un bilinçdışı keşfi eşlik etmiştir. Temsil ettiği dürtü, yeniden doğma ve deneyimin çekirdeğine sızma dürtüsüdür. Temsil ettiği ihtiyaç ise kendini arıtma ve acı çekerek eskiyi bırakma ihtiyacıdır. Vücutta cinsel organları, kanseri, ölümcül viral ve bakteriyel rahatsızlıkları, hemoroit ve boşaltım sorunlarını temsil eder.

https://astrolojihan.com/wp-content/uploads/2021/12/Pluto.webp
https://astrolojihan.com/wp-content/uploads/2018/07/planets_footer.png

Bizi Takip Edin

© All Rights Reserved 2022. Created By BalTechno