Önemli Görünümler

https://astrolojihan.com/wp-content/uploads/2018/02/white_divider_top.png
https://astrolojihan.com/wp-content/uploads/2021/12/Genel-Görünümler-scaled.jpg
https://astrolojihan.com/wp-content/uploads/2018/04/Service-1-over.png

Önemli
Görünümler

Tutulmalar hayatımızdaki önemli durumları, konuları tetiklerler ve koşulları şekillendirirler. Bu önemli göksel olaylar, Ay Düğümlerine yakın olarak gerçekleşirler. Ay Düğümleri, Ay’ın Dünya çevresinde dönerken izlediği yörünge ile Dünya’nın Güneş çevresindeki yörüngesinin kesişimindeki izafi iki noktadır. Birbirleriyle karşılıklı olan düğümler zıt burçlara yerleşirler. Gökyüzünde, Ay Düğümleri bir burç aksında yaklaşık 1,5 sene ilerler. Bu zaman dilimi içinde her birimize bulundukları burcun temasını da hissettirirler.
Mayıs 2020’de İkizler-Yay aksına geçen düğümler Aralık 2021’e kadar burada ilerleyecekler. Bu süreçte öne çıkan tema mümkün olduğu kadar dogmatiklikten, fanatizmden uzak bakış açısı geliştirebilmek ve olaylara objektif yaklaşabilmek. Her zaman kullanmaya alışık olduğumuz bakış açısından ziyade değişik düşünebilmeye mecbur kalacağımız olaylarla karşılaşacağız. Karşı tarafı dinleyebilmek, ön yargılı olmamak, kimseyi küçümsememek bize fayda sağlayacak. Pratik olabilme, bilgiyi yalın bir dille paylaşma ve dürüst olma hallerimizi sınayacağız.
Bu süreçte kaçınmamız gereken sorgulamadan yüzeysel bilgi ile hareket etmek, detaylarda boğulmak ve hayat görüşünde esneklik göstermemek olmalı.

Mayıs 1955- Ekim 1956,
Aralık 1973-Haziran 1975,
Temmuz 1992-Ocak 1994,

Mart 2011- Ağustos 2012 arasında doğanların doğum haritaları ile ters kavuşum yaşanacağından Mayıs 2020-Aralık 2021 arasında hayatlarında önemli değişimler yaşayabilirler.
Kişisel haritalarda Yay burcunun bulunduğu ev konuları, olayları tek yönlü düşünmenin ve gereksiz yere büyütmenin geride bırakılması gereken konular olacak. İkizler burcunun bulunduğu ev konuları ise daha objektif ve pratik olunması gereken konular olacak. Eğer bu noktalarda gereken adımları atmazsak, o ev konularıyla ilgili kısıtlanma, destek alamama durumlarını yaşayabiliriz. Kişisel haritalarda Yay ve İkizler burçlarının hangi eve denk geldiğini bulmak için yükselen burcunuza göre aşağıdaki listeye bakabilirsiniz.

https://astrolojihan.com/wp-content/uploads/2018/04/Service-2under.png
https://astrolojihan.com/wp-content/uploads/2018/04/Service-2over.png

♈️ Koç’a göre, Yay 9.evde, İkizler 3.evde
♉️ Boğa’ya göre, Yay 8.evde, İkizler 2.evde
♊️ İkizler’e göre, Yay 7.evde, İkizler 1.evde
♋️ Yengeç’e göre, Yay 6.evde, İkizler 12.evde
♌️ Aslan’a göre, Yay 5.evde, İkizler 11.evde
♍️ Başak’a göre, Yay 4.evde, İkizler 10.evde

♎️ Terazi’ye göre, Yay 3.evde, İkizler 9.evde
♏️ Akrep’e göre, Yay 2.evde, İkizler 8.evde
♐️ Yay’a göre, Yay 1.evde, İkizler 7.evde
♑️ Oğlak’a göre, Yay 12.evde, İkizler 6.evde
♒️ Kova’ya göre, Yay 11.evde, İkizler 5.evde
♓️ Balık’a göre, Yay 10.evde, İkizler 4.evde

https://astrolojihan.com/wp-content/uploads/2018/04/inner_sign_06.png
https://astrolojihan.com/wp-content/uploads/2018/04/Service-2over.png

Evlerin anlamlarını hatırlayacak olursak;

1. EV: Ben evidir. Kişilik, fiziksel yapı ve kendimizi gösteriş şeklimizle ilgilidir.
2. EV: Maddi kaynaklar, kendi ürettiğimiz değerler, para kazanma kapasitemiz ve yeteneklerimizle ilgilidir.
3. EV: Algımız, iletişimimiz, kardeşler ve yakın çevre ile ilişkiler, ilköğretim ve kısa yolculuklarla ilgilidir.
4. EV: Aile, ev, yuva, kökler, ebeveynler, örf ve adetlerle ilgilidir.
5. EV: Yaratıcılık, aşk, yeteneklerin dış dünyaya sergilenmesi, çocuklar ve keyifle ilgilidir.
6. EV: Meslekler, gündelik çalışma hayatı, hizmet etme, sağlık ve evcil hayvanlarla ilgilidir.
7. EV: Evlilik, ortaklık, resmi ilişkiler, mahkemeler ve açık düşmanlıklarla ilgilidir.
8. EV: Başkalarının kaynaklarıyla değişim ve dönüşüm, miras, ameliyatlar, doğum, ölüm ve cinsellikle ilgilidir.
9. EV: Hayat felsefesi, genel kültür, inançlar, yasalar, yükseköğrenim, uzak yolculuklar ve yabancılarla ilişkilerle ilgilidir.
10. EV: Toplumdaki statü, kariyer, otorite figürleri ve başarı ile ilgilidir.
11. EV: Sosyal çevre, arkadaşlar, bilimsel keşifler, idealler, şans ve geride kalanlarla ilgilidir.
12. EV: Bilinçaltı, kolektif bilinç, kısıtlar, içe dönüş ve gizli düşmanlarla ilgilidir.
SATÜRN-URANÜS RESTLEŞMESİ
Satürn, bizim geliştirmemiz gereken alanı işaret ederken bize sorumluluk aldıran gezegendir. Uranüs ise yeniliği, özgürlüğü ve devrimleri ifade eder. 2021 boyunca Kova burcunda ilerleyen Satürn’e, üç kere Boğa burcundaki Uranüs sert açı yapacak. Bu görünüm toplumsal anlamda değişim ve özgürlük isteyenlerle, sınırlama getirmeye çalışan grupların karşı karşıya gelmesini, finansal krizlerle ekonomi modellerinin baştan yapılanmasını ifade ediyor. Aynı zamanda ani hava değişimlerine bağlı afetler, elektrikli ilgili sorunlar ve depremleri de gündeme getirecek. Bireysel olarak ise doğum haritalarımızın Kova bölgesinin temsil ettiği konularda özgürleşmeye ve yeni düzen kurmaya mecbur kalacağımız olaylar yaşayacağız. 17 Şubat, 15 Haziran ve 24 Aralık civarlarında Uranüs, birtakım engellemelerle, isyanlarla artık ömrünü tamamlamış konularda değişim için hepimizi harekete geçirecek. Doğum haritalarında sabit burçların (Kova, Boğa, Aslan, Akrep) 7-13 dereceleri arasında önemli vurguları olanlar ve 25 Ocak-4 Şubat, 25 Nisan-5 Mayıs, 28 Temmuz-7 Ağustos, 28 Ekim-7 Kasım doğumlular bu seneden daha çok etki alacaklar. Yükselen burçlara göre Şubat, Haziran ve Aralık’ta yaşanacak Uranüs-Satürn açısıyla hangi alanlarda zorlanıp yeniliğe adım atmaya çalışacağız bir bakalım.
YÜKSELEN KOÇ
2021’de hayata dair yeni hedeflerin belirleneceği bir döngü başlıyor. Yaşam amaçlarında değişiklikler olabilir. Bu dönemde sosyal çevrenin, arkadaşların da bu değişim paralelinde farklılaşması mümkün. Şubat, Haziran ve Aralık aylarında finansal konuların zorlaması, kişinin hedeflerini ya da sosyal çevresini yeniden inşa etmesine sebep olacak. Bu yıl kazanç şeklini değiştirmek söz konusu olabilir. Finansal konuların yanında kişinin öz değerini sorgulatan olaylar da yeni oluşuma destek verecek.
YÜKSELEN BOĞA
2021’de kariyere, toplumsal statüye ve sorumluluk alma durumlarına odaklanılacak yeni bir döngü başlıyor. İş hayatında konum ya da görev değişiklikleri yaşanabilir. Daha fazla sorumluluk almak ve yeri geldiğinde korkmadan, keskin yol ayrımlarına gitmek mümkün. Şubat, Haziran ve Aralık aylarında kemikleşmiş bazı bireysel özelliklerin yaratacağı sorunlar, kişinin kariyerini ya da toplumsal statüsünü yeniden inşa etmesine sebep olacak. Otorite figürleri ile gerginlikler, sorumlulukların fazla gelmesinin yaratacağı baskı yaşanabilir. Sağlık konularına da dikkat edilmeli.
YÜKSELEN İKİZLER
2021’de eğitime, ticarete, hayata bakış şekline ve uzaklarla olan ilişkilere odaklanılacak yeni bir döngü başlıyor. Yabancı ülkelerle olan durumlarda ve hukuki konularda bazı değişimler yaşanabilir. İnanç kalıplarının farklı bakış açıları ile yenileneceği bir yıl. Şubat, Haziran ve Aralık aylarında eskiye ait kök inançlar sebebiyle yaşanacak zorlanma, kişinin yaşam felsefesini yeniden inşa etmesine sebep olacak. Merhametin dozunu kaçırmanın ve bağımlılıkların zorluğu yaşanabilir. Bilinçaltıyla yüzleşerek geride bırakılması gerekenlerden özgürleşmek önemli olacak.
YÜKSELEN YENGEÇ
2021’de finansal konulara, başka kaynaklardan elde edilen gelirlere ve cinsel hayata odaklanılacak yeni bir döngüyü başlıyor. Bu dönemde miras, nafaka, kredi, vergi borçları gündemde olabilir. Psikolojik süreçlerde de dönüşümlerin yaşanacağı bir yıl olacak. Şubat, Haziran ve Aralık aylarında kişi, sosyal çevresi ya da hedefleriyle ilgili meydana gelecek krizlerle dönüşüm yaşamak zorunda kalabilir. Aynı zamanda maddi anlamda zorlayıcı etkilerle de karşılaşılabilir. Bu dönemlerde plansızca riskli durumlara girmemeye dikkat edilmeli.
YÜKSELEN ASLAN
2021’de ikili ilişkilere, ortaklıklara ve biz denilen alanlara odaklanılacak yeni bir döngü başlıyor. Bu süreçte en fazla ikili ilişkiler gündemde olacak. Evlilikler, ciddi ilişkiler, ortaklıklar konusunda kişisel görüşün ve yaşam stilinin daha farklılaştığı bir yıl. Şubat, Haziran ve Aralık aylarında alınması gereken sorumluluklar ve kariyer hayatı üzerinden zorlanma, kişinin ikili ilişkilerini yeniden inşa etmesine sebep olacak. Kariyerde farklılaşma ya da kadersel değişimlere direnmeden yaşamı kökten yapılandırma yaşanabilir. İş birlikçi yaklaşım, ben demekten ziyade biz demek önemli.
YÜKSELEN BAŞAK
2021’de çalışma ortamına, günlük hayat rutinlerine ve sağlıklı yaşamaya odaklanılacak yeni bir döngü başlıyor. Bu dönemde yaşam kalitesini arttırmak, iş arkadaşları ve günlük akışı düzenlemek söz konusu. Teknolojiyle ve evcil hayvanlarla daha fazla ilgilenilecek. Şubat, Haziran ve Aralık aylarında yurt dışı bağlantılı işlerle, eğitim ya da inançlarla ilgili konular, kişinin gündelik yaşamında zorlanmasına sebep olacak. Kendi düşüncelerine odaklanıp karşı tarafı dinlememekten, aşırı iyimser olmaktan sakınılması gerekiyor. Daha özgürlükçü düşünülmesi gereken bir yıl.
YÜKSELEN TERAZİ
2021’de hayattan alınan keyfe, aşka, çocuklarla ilgili konulara odaklanılacak yeni bir döngü başlıyor. Kişinin isteklerini hayat sahnesine çıkarabilmek önceliği olacak. Aşk hayatıyla ilgili konularda daha özgür ama düzen kuran kararlar verilebilir. Çocuklarla ilgili de yeni yapılanmalar olabilir. Şubat, Haziran ve Aralık aylarında kişi borçlar, vergi, kredi, nafaka, miras gibi konular üzerinden, özel hayatında ve çocuklarla olan ilişkilerinde zorlanabilir. Bu dönemlerde maddi konularda büyük risklere girmemeli ve spekülasyonlara dikkat edilmeli. Aynı zamanda özel hayatta kıskançlık, sahiplenme gibi duygularla da sınanma olabileceğinden çok dürtüsel davranmamak önemli.
YÜKSELEN AKREP
2021’de aile ilişkileri, ebeveynler ve gayrimenkullerle ilgili konulara odaklanılacak yeni bir döngü başlıyor. Yaşanan mekanla ilgili değişimler, ebeveynlerle ilgili de bazı sorumluluk artışları olabilir. Şubat, Haziran ve Aralık aylarında kişi biz dediği alanlarda, birlikte yürütmeye çalıştığı ilişkilerde zorlanma yaşayabilir. Sadece alışkanlıklardan ya da kaybetme korkusundan dolayı devam eden ilişkiler mercek altında olacak. Aynı zamanda bu dönemlerde açık düşmanlıklarla da mücadele edilecek.
YÜKSELEN YAY
2021’de kişinin iletişim şekline, düşüncelerine, yakın çevre ilişkilerine ve eğitimle ilgili konulara odaklanacağı yeni bir döngü başlıyor. Ticari alanlarda yeni yapılanmalar olabilir. Bilgi alışverişinin yoğun olacağı bu dönemde yakın arkadaşlarla, kardeşlerle, kuzenlerle ilişki şekilleri değişebilir. Şubat, Haziran ve Aralık aylarında kişi çalışma ortamı ve sağlık düzeni gibi konular üzerinden iletişim alanında sınanacak. İlişkilerde eşitliğe önem veren bir yaklaşımda olmak önemli. Aynı zamanda mesleki anlamda teknolojinin herkesten daha fazla hayatın içine dahil edilmesi gereken bir yıl.
YÜKSELEN OĞLAK
2021’de finansal süreçlere, bir şeyler üretmeye ve öz değerle ilgili konulara odaklanılacak yeni bir döngü başlıyor. Yatırımlar, kazançlar, harcamalar kişinin önceliği olacak. Teknoloji, para kazanma şekline daha fazla etkide bulunacak. Öz değer sorgulaması da yoğunlaşacak. Şubat, Haziran ve Aralık aylarında kişi yaşamdan aldığı keyif, eğlence anlayışı ve çocuklar gibi konular sebebiyle maddi anlamda zorlanma yaşayabilir. Şans oyunlarında, borsada ve eğlence konularında, bu dönemlerde büyük harcamalar yapmamaya dikkat edilmeli.
YÜKSELEN KOVA
2021’de bireysel yapılanmayı içeren tüm konulara odaklanılacak yeni bir döngü başlıyor. Bu dönemde yaşam için yeni hedefler belirleyip, yeni sorumluluklar alınabilir. Kişisel anlamda daha çok şeyin öğrenileceği, deneyimleneceği bir süreç olacak. Şubat, Haziran ve Aralık aylarında evle ve ebeveynlerle ilgili sorumluluklarda zorlanma yaşanabilir. Aile ilişkilerinde ve gayrimenkul alım satımında, özellikle bu aylarda büyük risklere girmemeye dikkat edilmeli. Aynı zamanda bireysel özgürlüklerin sınanabileceğinden, kişisel önceliklerden çok fazla ödün vermemek önemli olacak.
YÜKSELEN BALIK
2021’de hayatın anlamını daha fazla sorgulayıp, egonun ön planda olmasından ziyade birlik bilinci içinde olmanın önemsendiği yeni bir döngü başlıyor. Bu dönemde yeni farkındalıklar edinilebilir ve bilinçaltının derinlikleri keşfedilebilir. Yardımlaşma ön planda olacak. Şubat, Haziran ve Aralık aylarında kişinin yakınlarıyla, kardeşleriyle, ticari konularda ve eğitim hayatında yaşadıklarıyla ilgili olarak egosunun zorlanması söz konusu. Bir türlü değiştirilemeyen düşünce ya da iletişim şeklinin mevcut kalıplardan kurtulması, kişinin bu alanda özgürleşmesi gerekecek.
https://astrolojihan.com/wp-content/uploads/2018/07/planets_footer.png

Bizi Takip Edin

© All Rights Reserved 2022. Created By BalTechno