Blog

https://astrolojihan.com/wp-content/uploads/2018/02/white_divider_top.png
https://astrolojihan.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG_0061-960x1280.jpg

Astrolojide esas olan kişinin doğum haritasıdır. Potansiyeller, zorlanılacak alanlar ve gidilmesi gereken yön doğum haritasının anlattığı şekilde yaşanır. Gökyüzünde de devam eden hareket, haritadaki konuların ne zaman tetikleneceğini gösterir. Özellikle ağır gezegenlerin doğum haritası ile yaptığı açılar, belli yaş dönemleri için önemli ipuçları verir. Mesela Satürn, doğum haritalarında kişinin Dünya’ya gelişinde eksik kalan yeri, ciddiye...

7 January 2024Genelby AstrolojiHan
https://astrolojihan.com/wp-content/uploads/2018/07/planets_footer.png

Bizi Takip Edin

© All Rights Reserved 2022. Created By BalTechno